ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพระบรมธาตุนาดูน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพระบรมธาตุนาดูน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพระบรมธาตุนาดูน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพระบรมธาตุนาดูน

ณ พุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ณ พุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพระบรมธาตุนาดูน

 

ชึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันแสดงปฐมเทศนาและมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นครบพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรก วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมและอบรมสั่งสอนประชาชน เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึงพุทธศาสนิกชน ควรถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน สมาทานศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา เป็นต้น

DCIM101MEDIADJI_0038.JPG

 

โดยพระธาตุนาดูน ถือเป็นโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์มีอายุมากกว่า 1,300 ปี และเชื่อว่าสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของเมืองนครจัมปาศรี มีวัฒนธรรมและอารยธรรมมายาวนาน มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนา และได้มีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี และนำไปบรรจุไว้ที่พระบรมธาตุนาดูน จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีเหล่าพุทธศาสนิกชนไปร่วมกันทำบุญและเวียนเทียน ขอพรกันเป็นจำนวนมาก

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพระบรมธาตุนาดูน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *