พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้ายถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้านถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้านถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้ายถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการพิธีเปิดป้ายถนนเสวนาเมืองตักสิลามหาสารคามข้ามเวลา 100 ปี จัดทําปุ๋ยมนุษย์พันธุ์ดี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้ายถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกร บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติพร้อมกัน ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ วันที่ 14 กพ ทุกปี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าสู่พิธีวางพานพุ่ม ครบทุกหลักสูตร ถวายความเคารพ เปิดกรวยและถวายความเคารพ – ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายบังคม ประธานกล่าวราชสดุดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้านถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

จากนั้นได้มีพิธีเปิดป้าย ถนน 100 ปี อุโมงค์ต้นไม้ 1 ชม.บุญ  ต้นไม้เหล่านี้มีมาก่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เริ่มมาตั้งนะจุดนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2470 ได้ย้ายไปตั้งที่โคกอีด่อย อยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 454 ไร่ มีอาคาร 57 หลัง  ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้ายถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

และเสวนาเรื่อง เมืองตักสิลามหาสารคามข้ามเวลา 100 ปี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คุณยายทองเลียม เวียงแก้ว เหลนท่านเจ้าเมืองมหาสารคาม รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคามคนแรก  ดําเนินรายการโดย รศ.ธีระชัย บุญมาธรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ และเปิดป้ายถนน100ปีอุโมงค์ต้นไม้

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *