ชาวบ้านมะค่าแห่รอบหมูบ้านดีใจได้แก้มลิง กุดอ้อ กุดโดน หนองเบ็น แก่ภัยแล้งและน้ำท่วม

ชาวบ้านมะค่าแห่รอบหมูบ้านดีใจได้แก้มลิงแก่ภัยแล้งและน้ำท่วม

ชาวบ้านตำบลมะค่า บวงสรวงแก้บน ที่ได้โครงการก่อสร้างแก้มลิง “พวง” กุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น จากทางชลประทานมูลค่า ก่อสร้าง 100 ล้านบาท  ที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งที่ครอบคลุมในพื้นที่ 3800 ไร่ ชาวบ้านได้ประโยชน์กว่า 773 ครัวเรือน

ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงาน งานก่อสร้างแก้มลิง พวง กุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น พร้อมอาคารประกอบ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  ชาวบ้านตำบลมะค่าได้ตั้งขบวนพร้อมวงดนตรี แล้วเดินทางไปได้ทำพิธีบวงสรวง(แก้บน) ถวายมาลัย หัวหมู เป็ดไก่ พระภูมิเจ้าที่ ดอนปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านมะค่า สักการะหลักบ้านหลักเมือง แล้วแห่แสดงความยินดีที่ได้แก้มลิงรอบหมุ่บ้าน  นายเศษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย  พระสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ ทำพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน งานก่อสร้างแก้มลิง “พวง” กุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น พร้อมอาคารประกอบ

ชาวบ้านมะค่าแห่รอบหมูบ้านดีใจได้แก้มลิงแก่ภัยแล้งและน้ำท่วม

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง   กล่าวว่า  ปัจจุบันกุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น  มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมาก และเก็บกักน้ำได้ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค , การเกษตร และการเพาะเลี้ยงปลาธรรมชาติ อีกทั้งยังไม่มีอาคาร ระบายน้ำเก็บกักน้ำ ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทางกรมชลประทานได้เล่งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้จัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างแก้มลิง “พวง” กุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น พร้อมอาคารประกอบ มูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อผันน้ำจากลำน้ำชีเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง  จะทำให้ชาวบ้านตำบลมะค่าได้ประโยชน์กว่า 773 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3800 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 1.05 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านก็จะสามารถที่จะทำนาปรัง และการเพาะเลี้ยงปลา

ชาวบ้านมะค่าแห่รอบหมูบ้านดีใจได้แก้มลิงแก่ภัยแล้งและน้ำท่วม

นส.ทัศกานต์  แฝงสาเคน  เปิดเผยว่า   พวกตนและชาวบ้านได้ไปบนขอ ดอนปู่ตา ไว้ถ้าได้งบประมาณจัดสรรใาทำกแก้มลิง จากกรมชลประทานมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จะทำพิธีบวงสรวงดอนตาปู่ ประจำหมู่บ้านและแห่ฉลองกลองยาวรอบหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้บน ได้นำเครื่องเส้นไหว้ ถวายมาลัย เช่น ไก่  ผลไม้   ศาลเจ้าปู่ตาเปรียบเสมือนศาลหลักบ้านประจำหมู่บ้าน เป็นที่เคารพสักการะนับถือของชาวบ้าน ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *