เกษตรกรอำเภอชื่นชม ทำการเกษตรแบบผสมผสานจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี2 คนปัจจุบันไม่มีหนี้มีสิน

เกษตรกรอำเภอชื่นชม ทำการเกษตรแบบผสมผสานจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี2 คนปัจจุบันไม่มีหนี้มีสิน

เกษตรกรอำเภอชื่นชม ทำการเกษตรแบบผสมผสานจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี2 คนปัจจุบันไม่มีหนี้มีสิน

เกษตรกรอำเภอชื่นชม ทำการเกษตรแบบผสมผสานจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี2 คนปัจจุบันไม่มีหนี้มีสิน

ณ บ้านเลขที่ 14 ม.6 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นางสุมาต ศรีประเสริฐ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเองมีที่ดินอยู่ 21 ไร่  เป็นพื้นดินที่ไม่มีน้ำอยู่นอกชลประทานทำได้แค่นาข้าวปีละครั้ง จึงได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้ จึงเริ่มจากการขุดบ่อเล็กและทำคลองไส้ไก่ เพื่อให้มีน้ำ แล้วค่อยมาสร้างบ้านเรือน โดยแบ่งที่ดิน เอามาทำนาเหลือแค่ 13 ไร่ เพราะทำนาข้าวใช้ต้นทุนสูง รายได้ไม่สูง บ้างปีขาดทุนหลังจากที่เราขายข้าวไปแล้ว  จึงได้นำเอาอีก 7 ไร่ นำมาทำเกษตรผสมผสานปลูกป่าไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ไว้ใช้สอย ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย และตามริมคลองน้ำก็ปลูกหญ้าแฝก กันดินสไลด์ ใบหญ้าแฝกยังนำมาใช้คลุมดินเพิ่มความชุมชื่นให้พื้นดินอีกด้วย ในที่เรายังทำบ้านต้นไม้ไว้พักผ่อน จากนั้นเราก็นำเอามูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้มาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง และน้ำหมักก็ทำเอง  แล้วเราก็เริ่มทำบัญชีครัวเรือน จากการลดรายจ่ายไม่ต้องไปซื้ออาหารมาทาน โดยใช้ผักปลอดสารพิษที่เราปลูกเองไว้ทานสัตว์ที่เราเลี้ยง   จากนั้นเราก็เพิ่มรายได้จากการขายผัก ขายพืชสวน ขายไข่ ขายไก่ ขายกล้วย ในที่ของเรา  อาศัยตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ทำเราให้มีแรงบันดาลใจทำตามปรัชญาของพ่อหลวง เศรษฐกิจพอเพียง จนปัจจุบันตอนนี้ครอบครัวตนเองไม่มีหนี้ใน ธกส.หรือที่ไหนเลย  และตนเองยังสามารถส่งลูก 2 คน เรียนจนจบปริญญาตรี เป็นครู เป็นพยาบาล จากที่เราทำเกษตรผสมผสานน้ำ

เกษตรกรอำเภอชื่นชม ทำการเกษตรแบบผสมผสานจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี2 คนปัจจุบันไม่มีหนี้มีสิน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *