รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

ที่บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสงค์ให้คนมหาสารคามมีสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มคนสุขภาพดี ลดคนป่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยมีจุดมุ่งเน้นให้ประชาชนได้วัดสถานะสุขภาพ(Health Status) มีความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดพื้นฐาน “สุขสารคามบัญญัติ 25 ข้อ”อันจะนำไปสู่ มหาสารคาม เมืองเปี่ยมสุข (Mahasarakham Full Health Destination)

รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ “ การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคาม สุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข” การจัดนิทรรศการ ได้แก่ การวัดองค์ประกอบร่างกาย(Body scan) นิทรรศการโมเดลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบพื้นบ้าน การช่วยฟื้นคืนชีพ และการถอดบทเรียนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การลงนามปฏิญาณตน งดเหล้า เข้าพรรษา กิจกรรมยืดเหยียดร่างกาย และเดิน วิ่ง ก้าวท้าใจ

รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะการแพร่ระบาดลดลงเป็นระยะหลังการระบาด(Post-Pandemic) ที่จะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น และให้ประชาชนได้ปรับตัวกับสถานการณ์โรคในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคาม จึงส่งเสริม สนับสนุนและประสงค์ให้คนมหาสารคามมีสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มคนสุขภาพดี ลดคนป่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยมีจุดมุ่งเน้นให้ประชาชนได้วัดสถานะสุขภาพ(Health Status) มีความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดพื้นฐาน “สุขสารคามบัญญัติ 25 ข้อ”อันจะนำไปสู่ มหาสารคาม เมืองเปี่ยมสุข (Mahasarakham Full Health Destination) จึงได้จัดงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด – 19 สู่โรคประจำถิ่น“การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข”

รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

มหาสารคามจะเป็น “เมืองเปี่ยมสุข” ได้ ด้วยคนมหาสารคามมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ทุกกลุ่มวัยร่วมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการวัดสถานะสุขภาพตนเองและรับคำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและออกกำลังกาย โดยการเดิน วิ่ง ปั่น หรือออกกำลังกายประเภทอื่นๆ เพื่อตนเอง เพื่อคนที่รักเพื่อครอบครัว และเพื่อชุมชนสังคม ต่อไป

รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *