อาจารย์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวน้ำผึ้งจากมันแกว แปรรูปสร้างมูลค่า ช่วยเหลือเกษตรกร

อาจารย์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวน้ำผึ้งจากมันแกว แปรรูปสร้างมูลค่า ช่วยเหลือเกษตรกร

มมส.เปิดตัวน้ำผึ้งจากมันแกว แปรรูปสร้างมูลค่า ช่วยเหลือเกษตรกร

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ จิคามา วีแกน ไซรัป ไซรัปจากมันแกวบรบือ ของดีของจังหวัดมหาสารคาม ผลไม้ราคาถูก เป็น Plant base Honey ผลักดันให้เป็นสินค้าประจำจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวของจังหวัดมหาสารคาม โดยเปลือกมันแกวไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนกากของมันแกว นำไปทำอาหารให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “ไซรัปจากมันแกว” ซึ่งถือเป็นการนำมันแกวมาแปรรูปเป็นไซรัปเป็นครั้งแรกของโลก ค้นพบและพัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ลาวัลย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร ทองใบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี สมัปปิโต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีนวล จันทไทย ร่วมกับ หน่วยงานที่ให้ทุนพัฒนานวัตกรรมหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวน้ำผึ้งจากมันแกว แปรรูปสร้างมูลค่า ช่วยเหลือเกษตรกร

ผศ.สิริพร ลาวัลย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานชนิดใหม่ จิคามา วีแกน ไซรัป ทำจากมันแกว ผลผลิตที่ได้มีลักษณะคล้ายน้ำผึ้ง รสชาติหอมหวาน เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไม่มีสารปรุงแต่ง เป็นผลิตภัณฑ์วีแกน เหมาะกับทุกเพศวัย ผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้หรือน้ำผึ้ง ตลอดจน ผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะ Fructose Intolerance (ภาวะขาดความทนต่อฟรุกโทส) และ Irritable Bowel Syndrome (ภาวะลำไส้แปรปรวน : IBS) สามารถรับประทานได้ จิคามา วีแกน ไซรัป ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลจึงใช้ในปริมาณน้อยกว่า

 

อาจารย์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวน้ำผึ้งจากมันแกว แปรรูปสร้างมูลค่า ช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจาก อาจารย์มีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันแกว หรือภาษาสเปนเรียกว่า จิคามา(jicama) เหตุผลหลัก คือ มันแกวบรบือ ถือเป็นผลไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา การนำมันแกวมาแปรรูปเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันแกวผลสด ลดการสูญเสียมันแกว ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้คิดค้นวิธีการใช้ประโยชน์จากมันแกว โดยใช้น้ำตาลที่มีในน้ำมันแกว ทำการระเหยน้ำด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิต่ำ จนได้ปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยไม่มีการเติมแต่งสารใด ๆ

อาจารย์นักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวน้ำผึ้งจากมันแกว แปรรูปสร้างมูลค่า ช่วยเหลือเกษตรกร

จิคามา วีแกน ไซรัป มีค่าความหวานมากกว่า 70 องศาบริกซ์ มีส่วนประกอบของน้ำตาล ฟรุคโตสต่อกลูโคสในปริมาณต่ำกว่า 1 ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะ Fructose Intolerance (ภาวะขาดความทนต่อฟรุกโทส) และ Irritable Bowel Syndrome (ภาวะลำไส้แปรปรวน : IBS) สามารถรับประทานได้

ผลิตภัณฑ์ จิคามา วีแกน ไซรัป เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จสมบูรณ์พร้อมจำหน่ายให้กับผู้สนใจ และยังพร้อมที่จะร่วมทุนการผลิต ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการแปรรูป และผลักดันเป็นสินค้าประจำจังหวัดมหาสารคาม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ลาวัลย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 091-5649159 หรือ 089-2794564

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *