คณะมนุษย์ มรม. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

คณะมนุษย์ มรม. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

คณะมนุษย์ มรม. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

คณะมนุษย์ มรม. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รศ.ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจทํานุบํารุงสืบสานพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชน พร้อมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

คณะมนุษย์ มรม. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ซึ่งขบวนแห่เทียน ได้เคลื่อนขบวนจากอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปยังวัดศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี โดยมีขบวนนางรํา และกลองยาว คอยสร้างความสนุกสนานตลอดเส้นทาง สำหรับยอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้ปัจจัยรวมกว่า 40,887 บาท

คณะมนุษย์ มรม. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

การถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหาย ให้ดำรงอยู่สืบไป

คณะมนุษย์ มรม. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *