สคร.7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567”

สคร.7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567”

สคร.7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567”

ที่วัดอุทัยทิศ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม วัดอุทัยทิศ โรงพยาบาลมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองส่องนางใย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567 และเพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพสำคัญ และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในระยะยาว เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นพร้อมกัน 2 แห่ง ได้แก่ วัดอุทัยทิศ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม และเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

สคร.7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567”

โดยกิจกรรม ที่วัดอุทัยทิศ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคที่สำคัญในพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้สูงอายุ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 บริการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ OV-RDT บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ มอบรองเท้าป้องกันการพลัดตกหกล้มให้แก่ผู้สูงอายุ และการให้ความรู้ในประเด็นโรคและภัยสุขภาพผ่านการจัดบูธนิทรรศการ และในส่วนกิจกรรมที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย บริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 และการทำความสะอาดบริเวณเรือนจำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *