จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี

จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี
จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี
จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี
ณ โบราณสถานปรางค์กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคามพระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาดูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัยมงคล นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุด เทียน ธูป บูชาเทพยดา 10 ทิศ และปักธูปท่านละ 16 ดอก โปรยดอกไม้ ถั่ว งา พราหมณ์อ่านโองการเทวดาและทำพิธีบวงสรวง อัญเชิญเทพยดา เริ่มรำบวงสรวงระบำสันตรัตน์และรำจำปาศรี และถวายเครื่องบวงสรวงองค์ปรางค์กู่สันตรัตน์
จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี
ซึ่งพิธีบวงสวงกู่สันตรัตน์ จะมีขึ้นก่อนการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน 1 วัน ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามและอำเภอนาดูน จะร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ขึ้น เพื่อเป็นการบอกกล่าวดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้ที่ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรีให้อำนวย อวยพรให้การจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ของบรรพบุรุษที่เคยปฏิบัติสืบกันมาเป็นประจำทุกปี
จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี
กู่สันตรัตน์ เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง ที่เป็นอโรคยาศาล สันนิฐานว่าก่อสร้างเมื่อ ราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่รักษา พยาบาลผู้ป่วย และประกอบพิธีกรรมทางพราหมณ์ในสมัยนั้นเมื่อปีพ.ศ.2514 วันที่ 27 ตุลาคม 2514 พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทอดพระเนตรกู่สันตรัตน์ และเยี่ยมราษฎรณ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี

นางดรุณี สุภักดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ เพื่อขอบูชาเทพผู้รักษาและขอขมาดวงวิญญาณบรรพชนของนครจำปาศรีภายในองค์ปรางค์กู่สันตรัตน์ของนครจำปาศรี ก่อนเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ซึ่งได้ทำมาประจำทุกปี

จัดพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ บอกกล่าวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองนครจำปาศรี

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *