รณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19เป็นของขวัญปีใหม่

รณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19เป็นของขวัญปีใหม่

รณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19เป็นของขวัญปีใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์)  เปิดกิจกรรมรณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 “มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ”แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

รณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19เป็นของขวัญปีใหม่

ที่ วัดโพธิ์ศรีชุมชนบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชน โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, นายอำเภอกันทรวิชัย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกโรงพยาบาล ,สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , และ อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

รณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19เป็นของขวัญปีใหม่

นพ.หัสชา  เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมรณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชน “มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ป้องกันภัยโควิด-19” โดยเฉพาะ กลุ่มเด็ก  6 เดือน ถึง 4 ปี, กลุ่ม 5-14 ปี, กลุ่ม อสม.และกลุ่ม 608  ซึ่งจากผลการศึกษาการใช้วัคซีนโควิด-19 จากทั่วโลกพบว่าวัคซีนทุกชนิดสามารถป้องกันอาการป่วยที่รุนแรง ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ แต่ไม่มีวัคซีนชนิดใดป้องกันการติดเชื้อได้ 100% เมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วระยะหนึ่งภูมิคุ้มกันจะลดลงตามธรรมชาติ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์  วัคซีนเข็มกระตุ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้ ยิ่งช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบกับประชาชนเริ่มผ่อนคลายการสวมหน้ากาก มีกิจกรรมรวมตัวจำนวนมาก เนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่ ทำให้ผู้คนมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางคนอาจจะติดเชื้อซ้ำได้ กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญและมีนโยบายเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้กับประชาชนซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น และปลอดภัยจากโรคโควิด-19

รณรงค์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19เป็นของขวัญปีใหม่

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นช่วยป้องกันโรคโควิด-19  ช่วยป้องกันอาการป่วยที่รุนแรง ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 และเพื่อรวมพลัง อสม.บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นประชาชนชุมชนบ้านลาดตำบลศรีสุข  อสม.จากตำบลศรีสุข ตำบลโคกพระ และตำบลนาสีนวน โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมรวม 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม  2565  ซึ่งในครั้งนี้เป็นจุดที่ 2  ซึ่งได้เปิดบริการ ณ วัดโพธิ์ศรีชุมชนบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโรงพยาบาลกันทรวิชัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย, รพ.สต.สังกัด อบจ. , องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, ชมรม อสม.ตำบลศรีสุข และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมจากพระอธิการสุเนตร กันตวีโร วัดโพธิ์ศรีชุมชนบ้านลาด

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *