มอบรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ปี 2564

ระดับจังหวัด ปี 2564
มอบรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ระดับจังหวัด ปี 2564
ระดับจังหวัด ปี 2564
ที่ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการเสนอรายชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางเดือนนภา เหง้าโคกงาม ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล และ นายอรรณพ อันปัญญา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2563 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 12 ราย และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย
ระดับจังหวัด ปี 2564
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นในอาเซียน และติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ ซึ่งจะมีการคัดเลือกในทุกๆ 2 ปี ซึ่งในปี 2564 ถือเป็นการคัดเลือก ครั้งที่ 4 โดยคุณสมบัติที่สำคัญของครูรางวัล ต้องเป็นครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพ กล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดยเป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรม และการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอน สำหรับการคัดเลือกของประเทศไทย นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ยังได้กำหนดให้มีรางวัลเพื่อมอบให้กับคุณครูผู้สร้าง การเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์ และสร้างคุณูปการต่อการศึกษา อีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณากร, รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ซึ่ง จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการเสนอรายชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 2 ราย และได้รับการประกาศ รายชื่อให้เป็นผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *