อันซีน มหาสารคาม ชวนเที่ยวชมหอระฆังสร้างด้วยโอ่งมังกรขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500ใบ

อันซีน มหาสารคาม ชวนเที่ยวชมหอระฆังสร้างด้วยโอ่งมังกรขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500ใบ

อันซีน มหาสารคาม ชวนเที่ยวชมหอระฆังสร้างด้วยโอ่งมังกรขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500ใบ

 

อันซีน มหาสารคาม ชวนเที่ยวชมหอระฆังสร้างด้วยโอ่งมังกรขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500ใบหอระฆังที่ วัดตระคลอง ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สร้างด้วยโอ่งขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500 ใบ ญาติโยมร่วมลงแรงด้วยศรัทธา สวยงามแปลกตาหาดูยาก

พระอธิการอดุลย์​ชยานนโท เจ้าอาวาสวัดตระคลองโคกไร่ กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างหอระฆัง และหอกลองที่วัดตระคลองที่ไม่เหมือนใคร เมื่อปี 2553 ได้มีออกแบบและก่อสร้างโดยเจ้าอาวาสวัดรูปก่อน ซึ่งได้มรณภาพไปแล้วนานกว่า 10 ปี หลังจากท่านออกแบบแล้วได้ให้ญาติโยมเดินทางไปซื้อโอ่งมังกรขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่างๆ ประมาณ 7,500-8,000 ใบ รวมงบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะค่าวัสดุ ปูนซีเมนต์ หินและทราย 600,000 บาท ไม่รวมค่าแรง ซึ่งอาศัยแรงงานจากพระในวัดและญาติโยมเข้ามาช่วยกันก่อสร้าง ลักษณะลงแรงทำบุญร่วมกันใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี  หอระฆังและหอกลองหลังนี้มีความสูงประมาณ 15 เมตร ด้านล่างเป็นที่ตั้งของกลองขนาดใหญ่ ส่วนด้านบนชั้น 2 เป็นที่แขวนระฆังในสมัยโบราณ  เพื่อไว้บอกเวลาในโมงยามจะใช้การตีกลองและระฆัง เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทราบเวลาสำหรับการประกอบวัตรปฏิบัติต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน อันได้แก่ การทำวัตรเช้า-เย็น การฉันเพลนอกจากเป็นเสียงที่ดังกังวานและเยือกเย็นแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของการสร้างหอระฆังและหอกลองของไทยไว้ด้วย
อันซีน มหาสารคาม ชวนเที่ยวชมหอระฆังสร้างด้วยโอ่งมังกรขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500ใบ

ในตอนนั้นทำไมใช้โอ่งมังกรในการก่อสร้าง เนื่องจากโอ่งมังกรมีลวดลายที่สวยงาม อีกทั้งภายในโอ่งยังสามารถใส่เหรียญ วัตถุมงคลที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญได้นำไปบรรจุไว้ภายใน วันข้างหน้าจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับให้รุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษา รวมถึงความแปลกใหม่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมอีกทางหนึ่ง

อันซีน มหาสารคาม ชวนเที่ยวชมหอระฆังสร้างด้วยโอ่งมังกรขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500ใบ
และยังมีความงามที่วัดได้สร้างขึ้นด้วยโอ่งอีก คือ หอพระที่ตกแต่งด้วยโอ่งขนาดต่างๆ จำนวนประมาณ 2,500 ใบ โดยหอพระแห่งนี้มีนามว่า “พระศรีสรรเพชร” ส่วนบนสร้างพระพุทธเจ้าลักษณะปางมารวิชัยส่วนด้านล่างเป็นโถงซึ่งภายในประดิษฐานรูปปั้นของหลวงพ่อใจ อดีตเจ้าอาวาส และหลวงพ่อเสริม เจ้าคณะอำเภอหัวหิน ผู้ที่เดินทางมาสร้างพระอุโบสถให้กับวัดตระคลองแห่งนี้ ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาและระลึกถึงคุณความดีที่ได้สร้างและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชน

อันซีน มหาสารคาม ชวนเที่ยวชมหอระฆังสร้างด้วยโอ่งมังกรขนาดน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 7500ใบ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *