น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน ปลานิลสินในน้ำ

น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน ปลานิลสินในน้ำ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เปิดโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) ปลานิลสินในน้ำ” พร้อมขยายผลเมืองพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

  ที่อาคารโดมคุ้มเกล้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ”มีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนชุมชน  คณะกรรมการดำเนินงาน  ครู บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และผู้มีเกียรติในพิธีเปิด ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน ปลานิลสินในน้ำ

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาและยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด –19  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ  โครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ”  จึงนับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการโดยเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้เป็นเมืองสมุนไพร  ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจากกรมการแพทย์ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถต้านการอักเสบและบรรเทาอาการผู้ป่วยโควิด-19 ได้

น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน ปลานิลสินในน้ำ

ด้าน นายปรัชญา  ตะภา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  คณะกรรมการดำเนินโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ”  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยท่านคุณหญิงกัลยา  โสภณพานิช  มอบหมายนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง  ภาค ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ จำนวน  47  แห่ง  ดำเนินการกิจกรรมพืชสมุนไพรและเพาะพันธุ์ปลานิลแจกจ่ายแก่ประชาชน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  ๙  โดยกำหนดมอบพันธุ์พืชสมุนไพรและพันธุ์ปลานิลแก่ประชาชนพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่  กันยายน  2564  เวลา  09.09  น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทั้ง  47  แห่ง  ประกอบกับจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้เป็นเมืองสมุนไพร  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.  2561 จากความเป็นมาดังกล่าว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจึงได้บูรณาการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  ภายใต้โครงการ  “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ” และกำหนดพิธีเปิดโครงการขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ เดือน

              จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลาย  จำนวน  130,000  ต้น และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลจากวิบูลย์ฟาร์ม จ.กาฬสินธุ์  จำนวน  30,000 ตัว เพื่อจัดส่งมอบแก่ประชาชน  จำนวน  ชุมชน  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง  ชุมชนบ้านเหล่าน้อย  ชุมชนบ้านหมากหญ้า  และโรงเรียนบ้านนาแพง  เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป  ส่วนการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรของวิทยาลัย ได้กำหนดเขตพื้นที่ในการปลูกพืชสมุนไพร  จำนวน  แปลง  คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น  ไร่  โดยมีเป้าหมายในการปลูกพืชทางเลือก คือ  สมุนไพรฟ้าทะลายโจร  จำนวน  9,000  ต้น

น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน ปลานิลสินในน้ำ

13 comments

  1. Как не проиграть все деньги в казино
    Известные казино Лас-Вегаса
    [url=http://gym25.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://spgk.kz/]казино олимп[/url]

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *