อบต.หนองจิกร่วมกับโรงเรียนซองแมว แก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืนอนุรักษ์และจิตสำนึกไม่ให้คนมาทิ้งขยะ

อบต.หนองจิกร่วมกับโรงเรียนซองแมว แก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืนอนุรักษ์และจิตสำนึกไม่ให้คนมาทิ้งขยะ

อบต.หนองจิกร่วมกับโรงเรียนซองแมว แก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืน อนุรักษ์และจิตสำนึกไม่ให้คนมาทิ้งขยะ

อบต.หนองจิกร่วมกับโรงเรียนซองแมว แก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืนอนุรักษ์และจิตสำนึกไม่ให้คนมาทิ้งขยะ

ณ สวนป่าโรงเรียนบ้านซองแมว ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายกฤต หมื่นเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซองแมว พร้อมด้วยนายสิทธิ​พ​งค์​ ค้า​เจริญ นายกองค์การส่วนตำบลหนองจิก มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืน “เฉลิมพระเกรียรติ 12 สิงหาคม” การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้าง เสริมองค์ความรู้ และจิตสํานึกของประชาชนให้ตระหนักถึงมลพิษที่เกิดขึ้นในสภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้น และ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีที่ต่อชุมชน ต่อนักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลหนองจิก  กิจกรรมแบบบูรณการในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอฝากต้นไม้ที่ปลูก ในวันนี้ไว้ให้ พี่น้อง ทุกคน ได้ช่วยกันดูแลรักษา ให้เจริญเติบโต ถ้าพวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถ แก้ปัญหาได้ โดยการร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

อบต.หนองจิกร่วมกับโรงเรียนซองแมว แก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืนอนุรักษ์และจิตสำนึกไม่ให้คนมาทิ้งขยะ

นายสิทธิพงค์ ค้าเจริญ นายกองค์การส่วนตำบลหนองจิก  กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กําลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิด เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆ และ ประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง จิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในที่สุดโครงการแก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืน “เฉลิมพระเกรียรติ 12 สิงหาคม”เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่ง อาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม เพื่อสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ในองค์กร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมในโครงการดังนี้ ปลูกต้นไม้ ณ สวนป่าโรงเรียนบ้านซองแมว จำนวน 100 ต้น

อบต.หนองจิกร่วมกับโรงเรียนซองแมว แก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืนอนุรักษ์และจิตสำนึกไม่ให้คนมาทิ้งขยะ

 

อบต.หนองจิกร่วมกับโรงเรียนซองแมว แก้ไขปัญหาขยะและปลูกป่ายั่งยืนอนุรักษ์และจิตสำนึกไม่ให้คนมาทิ้งขยะ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *