ผู้ว่ามหาสารคาม ชวนไปเลือกตั้ง เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ว่าชวนไปเลือกตั้ง เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ว่าชวนไปเลือกตั้ง เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ว่าชวนไปเลือกตั้ง เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ชาวตักสิลา พร้อมใจไปเลือกตั้ง  พร้อมสาธิตลงคะแนนโดยมี หน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม และนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง กว่า 500 คน เป็นแกนนำสำคัญในการเชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติตลอดจนผู้ใกล้ชิดที่มีสิทธิเลือกตั้ง  ขบวนได้เดินรณรงค์ไปตามถนนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาล ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมถือป้าย สาธิตย่อนบัตรลงคะแนน ขอให้เลือกคนดีเข้าไปในสภา เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมือง

ผู้ว่าชวนไปเลือกตั้ง เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทางด้านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ได้เดินเข้าไปในตลาดสดเทศบาลเมือง ทำการการเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและได้แจกแผ่นพับตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ซึ่งเป็นการดำเนินการพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

ผู้ว่าชวนไปเลือกตั้ง เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ” โค้งสุดท้าย และการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชน มีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 อย่างพร้อมเพรียงกันให้มากที่สุด จังหวัดมหาสารคามมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 775,913 คนแบ่งเป็นเพศชาย 375,807 คนเพศหญิง 400,106 คน แบ่งเป็น 6 เขตการเลือกตั้ง จาก 5 เขตเลือกตั้งเมื่อปี 2562  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้ตั้งเป้าหมายให้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด ไม่เกินร้อยละ 2

ผู้ว่าชวนไปเลือกตั้ง เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *