วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ที่วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศพอ.หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม เครือข่ายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2565 โดย พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร พิธีอัญเชิญพระอุปคุต และอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง(แห่ผ้าผะเหวด) พิธีแห่ข้าวพันก้อน และกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จะได้ไปเกิดในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรอันเป็นยุคอุดมสุขพร้อมทั้งอุทิศส่วน กุศลให้ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับจัดขนมจีนเลี้ยงญาติมิตร การทำบุญผะเหวด”พระเวสๆ มาจากพระ เวสสันดร หรือบุญมหาชาติหรือชาวบ้านเรียกว่าบุญประจำปี กำหนด 2 วัน คือวันรวม(โฮม) ประดับด้วยธง ธง) รูปสัตว์ต่างและ ดอกไม้แห้ง เช่นดอก แสบง ลูกยางใหญ่ รวงผึ้ง รังต่อ รังแตน รอบศาลาวัดอย่างสวยงาม และมีการแห่ผ้า ผะเหวด หรือพระเวสสันดร ที่ใช้ผ้า ขาวประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร วาดรูปเรื่องราวพระเวสสันดร ทั้งสิบชาติ และชาติ ตลอดทั้งได้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนําแนวคิด ที่สอดแทรกด้วยหลักธรรมจากมหาเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและ ประเพณีที่ดีงาม และเพื่อนําเงินที่ได้รับบริจาคจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ประชาชนในท้องถิ่นได้สืบทอดการอนุรักษ์ ประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มาแต่โบราณ  มีการจัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน  3 หรือเดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5  โดยจะมีวันรวมตามภาษาอีสาน เรียกกันว่า “วันโฮมบุญ”  พุทธศาสนิกชนจะมาช่วยกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การตกแต่งศาลา หรือสถานที่ที่จะทำบุญ มีการจัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็ก ๆ เป็นที่เก็บข้าวกัน และเครื่องคาวหวาน สำหรับผีเปรต และมาร รอบๆ ศาลาการเปรียญ มีการแขวนผ้าที่เรียกกันว่าผ้า “ผะเหวด” ที่เป็นการ

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

เล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่าเคยเป็นอดีตชาติของ “พระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็น “พระพุทธเจ้า” ตามความเชื่อที่ได้รับรู้ต่อ ๆ กันมาเรื่องราวบนผ้า “ผะเหวด “ เป็นการ เล่าเรื่องราวทั้งสิ้น “สิบสามตอน “ หรือที่เรียกกันว่า  ”กัณฑ์” คือมีตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13 ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ในการจัดงานประเพณี “บุญผะเหวด”  เทศน์มหาชาติ

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *