หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.มหาสารคาม  บริการฉีดแก่ประชาชนผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน รวม 2,500 คน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) พระราชทานให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

โดยในวันนี้ (8 กันยายน 2564) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน รวม 2,500 คน โดยมีการกระจายวัคซีนไปยังทุกอำเภอ เพื่อจัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน พร้อมกันทั้งจังหวัด  โดยได้ดำเนินการ ร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนตามสัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อฉีดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว พร้อมทั้งมีบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่าง ๆ  ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้อีกด้วย

วัคซีนพระราชทาน

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในนามเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดมหาสารคาม    กล่าวว่า  การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเรื้อรัง และกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่าง ๆ  ในครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19   ซึ่งชาวจังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน

วัคซีนพระราชทาน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *