คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบทุนการศึกษแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบทุนการศึกษแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบทุนการศึกษแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ณ ห้องประชุมดอกจาน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ต.อ.อดุมศักดิ์ เปลี่ยนขำ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย  โดยมี ดร.กมล พลคำ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  เข้าร่วมมอบทุนการศึกษา และในนามมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมให้มีการแจกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบทุนการศึกษแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

จากที่มีการประกาศรับสมัครทุนมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยได้สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม มีรายชื่อผล การคัดเลือกผู้ได้รับทุนมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2566ดังนี้

  1. นางสาวรัตติกาล คําแพง ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นางสาวศศิพร ไชยรส ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์
  3. นางสาวอลิชา จับตะเข้ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
  4. นางสาวกุลปรียา ลาพะยูน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  5. นางสาวธิราพร ปลุกแก้ว ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
  6. 6. นางสาวธารทิพย์ พลเยี่ยม ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

ให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อ จำนวน 6 ราย รายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และทำข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนการศึกษากับคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนละ 2000 บาท จนจบปีการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบทุนการศึกษแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง นักศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนมอบโอกาสทางการศึกษา อีก 8 ราย จะได้รับทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุนละ 2,000 บาท

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบทุนการศึกษแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *