พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืนนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” ภายใต้ชื่อ ณ นา ฟาร์ม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรเข้าร่วม โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าขยาย “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” ยก “คูโบต้า ฟาร์ม”จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบ เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้น ตลอดจนมีรายได้ที่ยั่งยืน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน
ณ นาฟาร์ม (NANAFARM) ถือเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ที่แรกในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจด้านการทำการเกษตร ได้เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ตามรูปแบบของ “คูโบต้า ฟาร์ม” แบ่งออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย 1.)โซนแกลอรี่น้ำ:ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำ ภายในฟาร์ม ได้แก่ การคำนวณต้นทุนน้ำ การบริหารจัดการน้ำผิวดิน การใช้นวัตกรรม Cement Fabric การให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะด้วยโทรศัพท์มือถือ การใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ การขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร 2.)โซนมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีใจ (เกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา): เป็นโซนปลูกข้าว กข43 เพื่อนำเสนอพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพและข้าวหอมใบเตย 3.)โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ : เป็นการปลูกพืชผสมผสาน ทั้งพื้นผักสวนครัวตามรั้ว ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรแซมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช 4.)โซนแกลอรี่ดิน : เป็นอาคารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพดินเค็ม การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทรายด้วยการปลูกปอเทือง การไถกลบตอซังและใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานสัมมนา 5.) โซนเกษตรรายได้สูง : มีโรงเรือนที่เป็นระบบอัจฉริยะ การปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่มีราคาสูง และ 6.) โซน ผักก่อนไหม ถ้าใจเหนื่อยล้า(พืชสลัด พริก และมะเขือ): เป็นโซนปลูกผักชนิดต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆของคูโบต้าด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องยกร่องผัก และเครื่องปลูกผักที่มาช่วยลดต้นทุนแรงงานอีกทั้งมีอาคารนิทรรศการและร้านอาหารเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของ ณ นา ฟาร์มและจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน
ณ นาฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับการเข้าเยี่ยมชม จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบรายบุคคล สามารถ Walk in เข้ามาเยี่ยมชมใช้บริการร้านอาหาร รวมถึงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรได้ทุกวัน และแบบหมู่คณะ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มราชการ กลุ่มนักศึกษา สามารถเข้าเยี่ยมชมโดยมีวิทยากรร่วมบรรยายได้สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่วันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook Nana Farm (ณ นา ฟาร์ม) และ Official line : @nanafarm

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *