พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืนนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” ภายใต้ชื่อ ณ นา ฟาร์ม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรเข้าร่วม โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าขยาย “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” ยก “คูโบต้า ฟาร์ม”จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบ เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้น ตลอดจนมีรายได้ที่ยั่งยืน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน
ณ นาฟาร์ม (NANAFARM) ถือเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ที่แรกในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจด้านการทำการเกษตร ได้เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ตามรูปแบบของ “คูโบต้า ฟาร์ม” แบ่งออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย 1.)โซนแกลอรี่น้ำ:ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำ ภายในฟาร์ม ได้แก่ การคำนวณต้นทุนน้ำ การบริหารจัดการน้ำผิวดิน การใช้นวัตกรรม Cement Fabric การให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะด้วยโทรศัพท์มือถือ การใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ การขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร 2.)โซนมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีใจ (เกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา): เป็นโซนปลูกข้าว กข43 เพื่อนำเสนอพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพและข้าวหอมใบเตย 3.)โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ : เป็นการปลูกพืชผสมผสาน ทั้งพื้นผักสวนครัวตามรั้ว ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรแซมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช 4.)โซนแกลอรี่ดิน : เป็นอาคารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพดินเค็ม การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทรายด้วยการปลูกปอเทือง การไถกลบตอซังและใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานสัมมนา 5.) โซนเกษตรรายได้สูง : มีโรงเรือนที่เป็นระบบอัจฉริยะ การปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่มีราคาสูง และ 6.) โซน ผักก่อนไหม ถ้าใจเหนื่อยล้า(พืชสลัด พริก และมะเขือ): เป็นโซนปลูกผักชนิดต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆของคูโบต้าด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องยกร่องผัก และเครื่องปลูกผักที่มาช่วยลดต้นทุนแรงงานอีกทั้งมีอาคารนิทรรศการและร้านอาหารเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของ ณ นา ฟาร์มและจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน
ณ นาฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับการเข้าเยี่ยมชม จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบรายบุคคล สามารถ Walk in เข้ามาเยี่ยมชมใช้บริการร้านอาหาร รวมถึงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรได้ทุกวัน และแบบหมู่คณะ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มราชการ กลุ่มนักศึกษา สามารถเข้าเยี่ยมชมโดยมีวิทยากรร่วมบรรยายได้สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่วันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook Nana Farm (ณ นา ฟาร์ม) และ Official line : @nanafarm

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืน

1 comment

 1. Dear Website Owner,

  I hope this email finds you well. I recently discovered your website and was impressed by the quality of your content and the helpful information you offer to your audience. In light of this, I would like to propose a backlink exchange that could benefit both our websites.

  My website, https://m.cheapestdigitalbooks.com/, is focused on providing affordable digital books to readers around the world. We currently have a strong online presence with a Domain Authority (DA) of 13, a Page Authority (PA) of 52, and a Domain Rating (DR) of 78. Our website features 252K backlinks, with 95% of them being dofollow, and has established connections with 5.3K linking websites, with 23% of these being dofollow links.

  I believe that a mutually beneficial backlink exchange could be of great value for both of our websites, as it may lead to an increase in website authority and improve our search engine rankings. In this collaboration, I am willing to add backlinks from my website using your desired keywords and anchor texts. In return, I would be grateful if you could include backlinks with my desired keywords and anchor texts on your website.

  I kindly request that you visit my website, https://m.cheapestdigitalbooks.com/, to get a sense of the potential benefits this partnership could bring to your site. I am confident that this collaboration will provide a win-win situation for both parties, and I look forward to learning more about your thoughts on this proposal.

  Thank you for considering my offer. I am excited about the potential growth this partnership may bring to our websites and am eager to discuss the details further. Please do not hesitate to reach out to me at your convenience.

  Best regards,

  David E. Smith
  Email: david@cheapestdigitalbooks.com
  Address: 3367 Hood Avenue, San Diego, CA 92117

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *