มมส MOU ร่วมกับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

มมส MOU ร่วมกับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

มมส MOU ร่วมกับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มมส MOU ร่วมกับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายศุภชัย บุริสตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด มี รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวสุมนา ธนัญชยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมร่วมเปิดศูนย์ Operation Training Center ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริการกลางนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส MOU ร่วมกับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดลองการปฏิบัติงานทางไซเบอร์ ,ช่วยออกแบบและจัดอบรมหลักสูตรเนื้อหาเกี่ยวกับ Cybersecurity ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ร่วมจัดอบรมสัมมนา ทั้งเชิงวิชาการและไม่วิชาการ , การนำเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้ามาเป็นโค้ชฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ,ให้การสนับสนุนนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน มมส. และในชุมชน ,การป้อนงานแบบ Work from Home เพื่อให้นิสิต มีรายได้ ,สนับสนุนสร้างอาชีพผ่านโครงการบริษัทจำลอง ซึ่งให้ทั้งการฝึกอบรม ให้ทุนเริ่มต้นในการทำธุรกิจ และให้งาน นอกจากนี้ ยังให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต ที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี ตลอดจนสนับสนุนรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเข้าทำงาน พร้อมให้ทุนสอบประกาศนียบัตร Comp TIA Security + ซึ่งเป็น Certification ระดับโลกเปรียบเสมือนใบเบิกทางสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือศึกษาด้าน Cybersecurity

มมส MOU ร่วมกับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับ Security Operation Training Center ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีลักษณะของการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์จริง นิสิตผู้เข้าฝึกปฏิบัติในศูนย์ ฯ จะได้เรียนรู้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ เพื่อรับมือกับการบุกรุกทางไซเบอร์ จะทำให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญเร็วกว่าการเรียนเฉพาะในตำรา อันเป็นการบ่มเพาะประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์จริงในวันข้างหน้า

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *