สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ได้มอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้กับชุมชนต้นแบบตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเซนเซอร์ทั้งหมด 8 ตัว และสามารถวัดค่าสภาพภูมิอากาศได้แบบเรียลไทม์ประกอบด้วย อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ ความเข้มแสง ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในดิน และศักย์การคายระเหยน้ำของพืช และส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “นวัตกรรมภูมิสารสนเทศสำหรับการพยากรณ์ภัยแล้งสุดขีดเชิงพื้นที่” โดยข้อมูลจะอัพเดตทุก ๆ 15 นาที เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจดูสภาพภูมิอาศ และการพยากรณ์ล่วงหน้าได้โดยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลการคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

ในพื้นที่​อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำมูลมี 14 ตำบลพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 284,696 ไร่ ข้อมูลจากการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 64/65 มี 9 ตำบล ที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้พื้นที่ 187,582 ไร่ ประกอบด้วย ตำบลเม็กดำ ปะหลาน เวียงชัย หนองบัวแก้ว เมืองเตา เวียงสะอาด ราษฎร์พัฒนา เมืองเสือ ราษฎร์เจริญ อาศัยการทำนาจากน้ำฝนอย่างเดียว จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำหรือทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศได้

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

รศ. ดร ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้  เป็นนวัตกรรมภูมิสารสนเทศสำหรับการพยากรณ์ภัยแล้งสุดขีดในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน สำหรับการเกษตรแม่นยำ เป็นการเชื่อมภาคส่วนเกษตรและภาคส่วนของทางรัฐ ให้เกษตรกรได้ดูฝนฟ้าสภาพอากาศที่จะเลือกหรือตัดสินใจทำการเกษตรได้แม่นยำขึ้น

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

ดร สมชาย ใบม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สวก หัวหน้าคณะติดตามในพื้นที่และได้ทำการส่งมอบสถานีตรวจวัดอากาศให้กับชุมชนต้นแบบ กล่าวว่า ทาง สวก.ได้ให้ทุนสนับสนุนเงินทุนให้ทางทีมวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำมาสร้างนวัตกรรมหรือหากลยุทธวิธีกรรม ใหม่ๆลงไปในพื้นที่เพื่อปรับปรุงแก้ไขเอาไปช่วยเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรทำการเกษตรมีผลผลิตได้มากขึ้น แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม และยังได้ฐานข้อมูลปริมาณน้ำอากาศดิน น้ำฝน จะได้แสดงจุดอ่อนจุดแข็งให้กับทางชลประทานและทางเกษตรอำเภอ จะได้นำช้อมูลต่างๆไปช่วยเกษตรกร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอบเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศให้เกษตรกร ให้ทราบล่วงหน้าฝนตกหรือแล้ง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *