มหาสารคามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

มหาสารคามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอ 13 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร โดยยึดหลัก หนองแวง Model “ผู้ป่วยโรคจิต อย่าคิดผลักใส ควรเอาใจใส่ ห่วงใยเยียวยา”

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

การมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นโยบายด้านการบำบัดรักษา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม การเจรจาต่อรอง โดย พ.ต.ท.ยงยุทธ วนสาร การบรรยาย เรื่อง แนวคิดการจัดกระบวนการในชุมชน โดย พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง และ การเสวนา “การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในชุมชน เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช”

.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทุกท่านได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือ ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟู ทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งและก่อเหตุความรุนแรง ก่อความเดือดร้อนให้แก่บุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเองและบุคคลรอบข้างในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด จากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 โดยยึดหลัก “ผู้ป่วยโรคจิต อย่าคิดผลักใส ควรเอาใจใส่ ห่วงใยเยียวยา” ซึ่งผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถลดระดับประเภทของผู้ป่วยจิตเวชจากกลุ่มสีแดงเป็นสีเหลือง จากกลุ่มสีเหลืองเป็นสีเขียว ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นปกติสุข ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ดังนั้น จังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม จึงได้นำแนวทาง “หนองแวง Model”เพื่อขยายผลไปสู่ตำบลนำร่องในทุกอำเภอ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ต่อไป

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด หนองแวง โมเดล

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *