รมต.กลาโหม เปิด กิจกรรมเอิ้นน้องมาติว ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน

รมต.กลาโหม เปิด กิจกรรมเอิ้นน้องมาติว ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน

รมต.กลาโหม เปิด  กิจกรรมเอิ้นน้องมาติว ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน

ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเอิ้นน้องมาติว” ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พ.อ. สุธนณ์ เต็มตำนาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

รมต.กลาโหม เปิด กิจกรรมเอิ้นน้องมาติว ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน
“กิจกรรมเอิ้นน้องมาติว” ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร “ไทมอ” กลุ่มนิสิตอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และยุวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการ “พี่สอนน้องมีที่เรียน” เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของระบบ TCAS โดยเฉพาะในรอบที่ 1 (Portfolio) ผ่านกิจกรรมเชิงบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบคำถามเพื่อไขข้อสงสัย มุ่งสร้างเสริมทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อปลูกฝังการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ทางด้าน ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เยาวชนได้รับความรู้ในระบบ TCAS โดยเฉพาะการทำ Portfolio ที่เป็นทางลัดเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น ขอให้เยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ เตรียมตัวให้พร้อมกับภาระหน้าที่อันสำคัญ ด้วยการตั้งใจใฝ่หาความรู้ ขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ เพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *