แม่น้ำชีขึ้นต่อเนื่องเขื่อนมหาสารคามปักธงแดง

แม่น้ำชีขึ้นต่อเนื่องเขื่อนมหาสารคามปักธงแดง

แม่น้ำชีขึ้นต่อเนื่องเขื่อนมหาสารคามปักธงแดง

แม่น้ำชีขึ้นต่อเนื่องเขื่อนมหาสารคามปักธงแดง

ปริมาณน้ำแม่น้ำชี ที่บ้านคุยเชือก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย ที่ตั้งเขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม มีปริมาณน้ำไหลลงมาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง มีน้ำไหลผ่านวันละ 80 ล้าน ลบ.ม.

พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนมหาสารคาม โดยมีนายเกรียติศักดิ์ ตรงสิริ ผวจ.มหาสารคามให้การตอนรับ  ซึ่งปัจจุบันมวลน้ำที่ไหลแม่น้ำชีจากจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น และมวลน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ได้ปล่อยน้ำออกมา 20 ล้าน ลบ.ม.จากปริมาณที่มีความจุของเขื่อนที่ 85% ได้ไหลมาถึงเขื่อนมหาสารคามจนเต็มเกินความจุเก็บกัก  ที่ 146.80 ม.รทก. ระดับน้ำหน้าเขื่อน 149.52 ม.รทก. ระดับน้ำสูงกว่าระดับกักเก็บ 2.72 ม.  แขวนบานทั้ง 6 บาน  ปริมาณไหลผ่านวันละ 79.83 ล้าน ลบ.ม./วัน สูงขึ้นจากเมื่อวาน 36 ซม

แม่น้ำชีขึ้นต่อเนื่องเขื่อนมหาสารคามปักธงแดง

ปัจจุบันมวลน้ำส่วนใหญ่ อยู่ที่ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น  แต่มีปริมาณน้ำได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ เป็นนาข้าว และพื้นที่ทางการเกษตร ปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้ว จํานวน 1 อําเภอ  2 ตําบล 3 หมู่บ้าน คือ บ.ดอนจําปา  บ.หนองขนวน ต.โพนงาม และ บ.คุยเชือก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม เป็นการท่วมพื้นที่ทางการเกษตรทั้ง  3 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้เคลื่อนย้ายสิ่งของและปศุสัตว์ขึ้นที่สูงแล้วและใช้เวลาอีก  4 วันไหลไปยังเขื่อนวังยาง ถึงวันที่ 10 ต.ค. มวลน้ำส่วนใหญ่ จะถึง อ.กันทรวิชัยและ อ.เมืองมหาสารคาม วันที่ 12 ต.ค.  มวลน้ําส่วนใหญ่  ไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

แม่น้ำชีขึ้นต่อเนื่องเขื่อนมหาสารคามปักธงแดง

ทางกองทัพ ภาคที่ 2 ได้สั่งการ ให้ทาง ส.พัน.5 พล.ร.6  ได้จัดเตรียมกําลังพลและ ยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ 4 อำเภอตอนบนของ จ.มหาสารคาม (อำเภอเมืองมหาสารคาม , อ.กันทรวิชัย , อ.เชียงยืน , อ.โกสุมพิสัย ) และได้จัดหน่วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 กองร้อย โดยแบ่งเป็นชุดเข้าช่วยเหลือ ประชาชน จํานวน 8 ชุดปฏิบัติการ มีภารกิจการหลักคือการ เคลื่อนย้ายประชาชน และขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย

มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น เสื้อชูชีพ, เชือกช่วยชีวิต ,ห่วงยาง อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า พร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน อุปกรณ์ให้แสงสว่าง จeนวน 5 ชุด ทั้งนี้หน่วยได้เน้นย้ำกำลัง พลให้รักษามาตรการด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *