สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย

ที่ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / สมาชิก / เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย
นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก มีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนเกลียวเชือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ โดยฝากข้อคิด ให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา “
ด้านนางสาววินท์นิศา รักภักดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในนามสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เป็นประจำทุก ๆ ปี และในปีนี้ ได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 รวม 2 วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการฝ่ายเทคนิค จำนวน 2 ท่าน คือ 1.นายฤทธินนท์ นามศักดิ์ , 2. นายอิทธิพล ลืออำนาจ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ได้มีคุณภาพชีวิตพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก มีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนเกลียวเชือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการส่งเสริมการกีฬาของสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิก บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย

การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 2 สี คือ สีฟ้า และสีชมพู กีฬาที่จัดให้มี
การแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ วอลเลย์บอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน และได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชิงเงินรางวัล 22,000 บาท นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอีกด้วย

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *