มหาสารคาม เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

มหาสารคาม เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

มหาสารคาม เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

มหาสารคาม เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วม ตามที่ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ดำเนินงาน “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานใน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ,12 ,17 และหมู่ที่ 18 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้

มหาสารคาม เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เนื่องจากหมู่บ้านท่าสองคอน ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน ซึ่งชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านท่าสองคอน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2566

มหาสารคาม เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *