มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์

มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2565 “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย พร้อมเปิดเวทีพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหาร สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ก่อนที่จะมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา
มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
สำหรับการจัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2565 นี้ มีความแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและการประสานช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน โดยในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากคณะหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะ/หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 35 ผลงาน เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และสามารถนำไปเสนอข่าวในสื่อแขนงต่าง ๆต่อไป
มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *