บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

จังหวัดมหาสารคาม ประกอบพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ ในประเพณีบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

ที่บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ ในประเพณีบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นประเพณีของชาวมหาสารคามที่ประกอบขึ้นตามความเชื่อในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุก ๆ ปี โดยพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ทำพิธีเสี่ยงทายคางไก่ โดยท่าน ผวจ จะได้ดึงคางไก่ออกมา พราหมฯได้อ่านผลทำนายคางไก่ ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี ผู้คนมีความสุข  และเสี่ยงทายผิวไข่ประกาศทิศฟ้าร้อง  พราหมณ์ได้อ่านคำทำนายผิวไข่ปีนี้ปรากฏว่า ได้ยินฟ้าร้องทางทิศหรดี หรือทิศเสือประตูตะกั่ว หรือประตูชิน เชื่อว่าฝนจะดีน้ำงาม ผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์ ปูปลามีอุดมสมบูรณ์

บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

“ประเพณีบุญเบิกฟ้า” เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ฟ้าจะไขเปิดประตูฝนให้ตกลงสู่โลกมนุษย์ ชาวอีสานจึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้นำปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลโค กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง เพื่อเป็นการฟื้นฟูบำรุงดิน ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ได้นำเอาประเพณีบุญเบิกฟ้ามาจัดเป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูบำรุงดิน เพื่อเตรียมสำหรับการเพาะปลูกต่อไป ปีนี้การจัดงานกาชาดได้เลื่อนออกไป จากสถานการณ์โควิด 19

 

บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

บุญเบิกฟ้าไขประตูฝนตกสู่ไร่นา เสี่ยงทายคางไก่ ทำนายปีนี้ฝนจะตกดี

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *