เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด  หลังใหม่ เพื่อประโยชน์ในการบริการแก่สมาชิกด้านการให้สินเชื่อและการบริการรับฝาก ถอนเงิน ตลดจนห้องประชุมขนาดใหญ่ในการจัดอบรมสัมมนาสมาชิกและบุคคลกรทางการศึกษา

เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

นายประพันธ์ ขันโมลี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามจำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511 เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2511 มีสมาชิกเริ่มต้นตั้ง 1,813 คน เงินค่าหุ้นครั้งแรก 67,890 บาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2566 เป็นปีที่ 55 มีสมาชิกสามัญ จำนวน 12,725 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 2,281 คน รวมสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 15,006 คน มีทุนดำเนินงานจำนวน 27,945,377, 168.80 บาท มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 31 คน ลูกจ้างประจำ 7 คนบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 จำนวน 15 คน ซึ่งยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด พ.ศ.2562-2566

เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด หลังนี้ ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยเริ่มต้นการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 งบประมาณการก่อสร้าง สิบแปดล้านบาทถ้วน โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง และงบประมาณในการตกแต่งภายในอาคาร อีกจำนวน ห้าล้านบาทถ้วน โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสุม วาย ทู เค 2000 เป็นผู้รับจ้าง

เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,250 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นลานจอดรถใต้อาคาร จำนวน 30 คัน ชั้นที่ 2 ใช้เป็นสำนักงานเพื่อบริการสมาชิก ทั้งหมด 7 ฝ่ายงาน ห้องกรรมการ ห้องอำนวยการ ห้องประธานกรรมการ ห้องผู้จัดการ ชั้น 3 เป็นห้องประชุมใหญ่ บรรจุได้ 600 ที่นั่ง หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารหลังนี้ คือ ให้บริการสมาชิกในการให้บริการด้านสินเชื่อ บริการฝากเงิน-ถอนเงิน ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามหลังใหม่

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *