ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในมหาสารคาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้เติมน้ำมันเต็มลิตร

ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในมหาสารคาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้เติมน้ำมันเต็มลิตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ได้รับ ปริมาณการจ่าย และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด วันที่ 3 เม.ย 67 ที่บริษัท น้ำมันตักศิลา กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นตรวจสอบ ปริมาณการจ่ายของหัวจ่ายน้ำมัน และคุณภาพของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2567 ผลการตรวจสอบพบว่า โดยรถโมบายล์ตรวจสอบปริมาณ 50 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน และถังตวงมาตรฐานน้ำมัน 5 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน ถึงแม้จะมีค่าบวกลบได้ 5 มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพ ในสถานีบริการนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด ทางด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 373 แห่ง และจากวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจ ได้ตรวจสอบแล้ว 25 สถานี 500 หัวจ่าย ผลการตรวจสอบ ถูกต้องทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนด หากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด จะมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการดัดแปลงแก้ไข หัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษ จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1569

ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในมหาสารคาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้เติมน้ำมันเต็มลิตร

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ได้รับ ปริมาณการจ่าย และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในมหาสารคาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้เติมน้ำมันเต็มลิตร
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ได้รับ ปริมาณการจ่าย และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 3 เม.ย 67 ที่บริษัท น้ำมันตักศิลา กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นตรวจสอบ ปริมาณการจ่ายของหัวจ่ายน้ำมัน และคุณภาพของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2567 
ผลการตรวจสอบพบว่า โดยรถโมบายล์ตรวจสอบปริมาณ 50 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน และถังตวงมาตรฐานน้ำมัน 5 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน ถึงแม้จะมีค่าบวกลบได้ 5 มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพ ในสถานีบริการนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด 

ทางด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 373 แห่ง และจากวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจ ได้ตรวจสอบแล้ว 25 สถานี  500 หัวจ่าย ผลการตรวจสอบ ถูกต้องทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนด หากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด จะมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการดัดแปลงแก้ไข หัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษ จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1569

วันที่ 3 เม.ย 67 ที่บริษัท น้ำมันตักศิลา กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นตรวจสอบ ปริมาณการจ่ายของหัวจ่ายน้ำมัน และคุณภาพของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2567

ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในมหาสารคาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้เติมน้ำมันเต็มลิตร
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ได้รับ ปริมาณการจ่าย และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 3 เม.ย 67 ที่บริษัท น้ำมันตักศิลา กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นตรวจสอบ ปริมาณการจ่ายของหัวจ่ายน้ำมัน และคุณภาพของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2567 
ผลการตรวจสอบพบว่า โดยรถโมบายล์ตรวจสอบปริมาณ 50 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน และถังตวงมาตรฐานน้ำมัน 5 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน ถึงแม้จะมีค่าบวกลบได้ 5 มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพ ในสถานีบริการนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด 

ทางด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 373 แห่ง และจากวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจ ได้ตรวจสอบแล้ว 25 สถานี  500 หัวจ่าย ผลการตรวจสอบ ถูกต้องทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนด หากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด จะมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการดัดแปลงแก้ไข หัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษ จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1569

ผลการตรวจสอบพบว่า โดยรถโมบายล์ตรวจสอบปริมาณ 50 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน  และถังตวงมาตรฐานน้ำมัน 5 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน ถึงแม้จะมีค่าบวกลบได้ 5  มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพ ในสถานีบริการนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด

ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในมหาสารคาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้เติมน้ำมันเต็มลิตร
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ได้รับ ปริมาณการจ่าย และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 3 เม.ย 67 ที่บริษัท น้ำมันตักศิลา กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นตรวจสอบ ปริมาณการจ่ายของหัวจ่ายน้ำมัน และคุณภาพของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2567 
ผลการตรวจสอบพบว่า โดยรถโมบายล์ตรวจสอบปริมาณ 50 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน และถังตวงมาตรฐานน้ำมัน 5 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน ถึงแม้จะมีค่าบวกลบได้ 5 มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพ ในสถานีบริการนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด 

ทางด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 373 แห่ง และจากวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจ ได้ตรวจสอบแล้ว 25 สถานี  500 หัวจ่าย ผลการตรวจสอบ ถูกต้องทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนด หากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด จะมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการดัดแปลงแก้ไข หัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษ จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1569

ทางด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม  กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โดยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 373 แห่ง  และจากวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจ ได้ตรวจสอบแล้ว  25  สถานี   500 หัวจ่าย ผลการตรวจสอบ ถูกต้องทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนด หากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด จะมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  แต่หากมีการดัดแปลงแก้ไข หัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษ จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1569

ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในมหาสารคาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้เติมน้ำมันเต็มลิตร
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ได้รับ ปริมาณการจ่าย และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 3 เม.ย 67 ที่บริษัท น้ำมันตักศิลา กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นตรวจสอบ ปริมาณการจ่ายของหัวจ่ายน้ำมัน และคุณภาพของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2567 
ผลการตรวจสอบพบว่า โดยรถโมบายล์ตรวจสอบปริมาณ 50 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน และถังตวงมาตรฐานน้ำมัน 5 ลิตร ค่าออกมาเป็น 0 ไม่ขาดไม่เกิน ถึงแม้จะมีค่าบวกลบได้ 5 มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพ ในสถานีบริการนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด 

ทางด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 373 แห่ง และจากวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 ชุดเฉพาะกิจ ได้ตรวจสอบแล้ว 25 สถานี  500 หัวจ่าย ผลการตรวจสอบ ถูกต้องทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนด หากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด จะมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการดัดแปลงแก้ไข หัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษ จำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1569

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *