ม.ราชภัฏมหาสารคาม ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม บุญ

ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม บุญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม. บุญ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2 เมษายน 2565

ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม บุญ

ที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมจัดโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม. บุญ” โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม บุญ

 

รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 ซึ่งพระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หลายโอกาสด้วยกัน อาทิ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ทรงปลูกต้นจานเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2543, ทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ,ทรงปลูกต้นจาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 และทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 สร้างความปลาบปลื้มให้เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทางคณะ จึงได้ร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม. บุญ” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในคณะฯ และมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างกิจกรรมเป็นสื่อกลางให้บุคลากร มีความรัก ความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกัน

ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หนึ่งคน หนึ่งไม้ ร่วมใจทำความสะอาดร่วมกัน 1 ชม บุญ

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *