มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด-19

มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่ม เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้พาบุตรหลาน มารับการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจเพื่อความปลอดภัย ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ปกครอง ควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ไม่เพิ่มโอกาสในการรับเชื้อ ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองซึ่งต้องอยู่ใกล้ชิดเด็ก ขอให้เข้ารับวัคซีนครบโดส เพื่อลดโอกาสที่จะนำเชื้อมาสู่เด็กเล็กด้วย

มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

ด้านนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตอบโต้การระบาดของโรค โดยในระยะแรกได้ให้วัคซีนวิด-19 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน มีดังนี้ 1) เด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 2) เด็กที่เป็นนักเรียนในระบบสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 3) เด็กที่เรียนในระบบ Home School 4) เด็กที่ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กที่ตกค้างและยังไม่ได้รับวัคซีน

มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

โดยความสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก เนื่องจากกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่มีอาการ แต่หลังจาก 1 เดือน ให้หลัง เด็กอาจมีอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ซึ่งอาจรุนแรงได้ โดยวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็ก ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ฉีดในประมาตร 0.2 ซีซี เพื่อความปลอดภัย และพบผลข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 66,038 คน

มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *