ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จัดวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้ยอดเงินฝากกว่า100ล้านบาท

ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จัดวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้ยอดกว่า100ร้อยบาท

ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จัดวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้ยอดเงินฝากกว่า100ล้านบาท

ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จัดวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้ยอดกว่า100ร้อยบาท

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด วันออมแห่งชาติ ประจำปี2566 เป็นโครงการที่ดีเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ให้รู้จักอดออม รู้จักการ บริหารการเงินที่ดี มีวินัยในการใช้จ่ายซึ่งจะทำให้สมาชิกมีความมั่นคงและสหกรณ์ได้รับประโยชน์ มีความ มั่นคง ยั่งยืนเช่นกัน และ มอบรางวัลให้แก่การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการ ออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ประหยัด อดออม เพื่อเห็นหลักสร้างความสุข” โดยแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 24 ทีม พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะอนุกรรมการต่างๆ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก

ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จัดวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้ยอดกว่า100ร้อยบาท

นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกอยู่ 2 กิจกรรม ได้แก่ โครงการระดมหุ้น จัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งเมื่อสมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มตาม หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนดจะได้รับคูปองเพื่อลุ้นรับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ ดำเนินกิจกรรมนี้สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 มีสมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม จำนวน 2,294 คน เป็นเงินจำนวน 101,069,690 บาท

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *